Facebook
jste zde: czeMateřská školaAktuality

Informace

6.4.
Informace

Vážení rodiče,
zatím nemáme žádné NOVÉ informace o jiném průběhu již plánovaného zápisu do MŠ ( 14.5. 2020 ). Až informace obdržíme, hned vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf

Informace - Uzavření MŠ

23.3.
Informace - Uzavření MŠ
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením Vlády ČR č. 219, ze dne 15. března 2020, byla určena zřizovatelem MŠ Pražská Varnsdorf, příspěvková organizace, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech.
Dále zřizovatel souhlasí s uzavřením všech mateřských škol s účinností od 23. 03. 2020 ve Varnsdorfu s výjimkou MŠ Pražská, která je určená pro krizové řízení, a to do odvolání.
OČR bude rodičům vystaven ředitelkou školy po telefonické domluvě: 736447879.
Přejeme všem hodně sil v této těžké době a hlavně zdraví.
Mgr. Bc. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Uzavření MŠ

23.3.
Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
situace ohledně opatření proti koronaviru se mění každým dnem. Dnes po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami varnsdorfských mateřských škol jsme připravili následující krizový plán:

· od pondělí 23.3.2020 se uzavírají všechny mateřské školy s
výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

· rodiče, kteří oba pracují, jsou povinni nahlásit ředitelce kmenové mateřské školky požadavek o umístění do MŠ Zahrádka

· ředitelka kmenové školky žádosti od pracujících rodičů předá spolu s evidenčními listy dětí ředitelce „krizové“ školky

· jelikož opatření se mění každým dnem, tento stav bude trvat do odvolání

· do mateřské školy se budou přijímat pouze děti obou pracujících rodičů, jak bylo psáno v druhém bodě a navíc pouze ZDRAVÉ (jakékoliv příznaky respiračního onemocnění u dítěte jsou v současné době s ohledem na zdraví učitelek nepřípustné a v kompetenci učitelky je takovéto dítě do školky nepřijmout – rodič bude odkázán na dětského lékaře)

· pracující rodič je povinen dodržet páteční termín (tzn.,
nejpozději do 20.3.2020 do 8 hodin) nahlásit zájem o náhradní MŠ

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Informace - Zápis do 1.tříd

16.3.
Informace - Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd ZŠ, který se měl konat 22.dubna 2020 je zrušen. Termín bude včas upřesněn.

MŠ - Informace

16.3.
MŠ - Informace

Základní a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace

M A T E Ř S K Á Š K O L A - I N F O R M U J E
---------------------------------------------------
INFORMACE platné z rozhodnutí vedení města Varnsdorf - ze dne 16. 3. 2020.

Mateřské školy nebudou plošně uzavřeny .

Budou však otevřeny pro nezbytně nutné rodinné situace !!!!!

ZÚŽENÍ docházky vašich dětí do MŠ je důvodem VÁŽNÉ virové situace v zemi.!!!

Proto PROSÍME VŠECHNY RODIČE, aby zvážili příchod svých dětí do Mateřské školy !

Rodiče, kteří do práce nemusí , ( aspoň jeden z nich ) , si nechají dítě doma .
Rodiče, kteří mají možnost hlídání ve svých rodinách , aby toho využili a zabránili tak riziku nákazy , které nás všechny může potkat .
Rodiče musí také zhodnotit , jestli je jejich dítě zdravé , aby ho do MŠ mohli dovést a učitelka ho mohla přijmout. - nemocné , nachlazené dítě v těchto náročných případech, přijato nebude .

Tato situace bude platná od 17. 3. 2020 - do odvolání .

Děkujeme za zvážení a pochopení .
Pedagogický tým ZŠ a MŠ .

Ve Varnsdorfu dne : 16.3. 2020

Omezení provozu MŠ

16.3.
Omezení provozu MŠ

Děti do MŠ pouze zdravé, bez respiračních potíží a jen pro zaměstnané rodiče v případě nutnosti, pokud nelze zařídit jinak.

Informace pro rodiče

16.3.
Informace pro rodiče

Ve Varnsdorfu dne 16. 3. 2020
VÁŽENÍ RODIČE,
v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci. Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.
Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.
Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:
Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 477 755 160.
Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra.
Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat
infolinku Státního zdravotního ústavu 1212.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Březnové akce

1. - 31.3.

 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI  B Ř E Z E N  2020

BŘEZEN - měsíc KNIHY

-------------------------

 

Divadelní představení v Městském divadle Varnsdorf - „ Princezna ze mlejna „ 4.3. 2020

(Hvězdičky - předplatné)

 

Bruslení - pokračování nácviku správné techniky 5.3. , 12. 3. , 19. 3. 2020

- Hvězdičky - 25 Kč v den bruslení

 

Ukázka , předvedení , představení  „ SOVY " - informace, zajímavosti  11.3.2020

- Hvězdičky + Sluníčka 60.- Kč.

 

JARNÍ DEN : - Hvězdičky + Sluníčka - barvy JARA - hry 20.3.2020

 

TÝDEN s Andersenem - četba pohádek dětem - rodiče, příbuzní, hosté,. 23. - 27.3. 2020

PŘIJĎTE KDO má dopoledne trochu času - 9.00 - 9. 40 h - Sluíčka - 9. 00 – 9.50 h / 11.10 -11.35 h - Hvězdičky - kromě  26.3.

 

 Kino PANORAMA : pásmo pohádek z Večerníčků - Hvězdičky 26.3. 2020

 

Interaktivní tabule : pásmo pohádek z Večerníčků - Sluníčka

 

 

SPOJNÍČEK - Sluníčka + Hvězdičky u HVĚZDIČEK - Pohádka - „ O ZÁVISTI “

 

- představení s maňásky, po představení – hry s maňásky a knihou.. 30 . 3 . 2020

 

 

 

BESEDA O KNIHÁCH v městské KNIHOVNĚ Varnsdorf - Hvězdičky 31 . 3 . 2020

 

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH ve třídě - hra „ Na knihovnu „ - Sluníčka

 

Uzavření MŠ

16.3.

ZŠ a MŠ Bratislavská 994 , V A R N S D O R F - I N F O R M U J E

DNE 16. 3. 2020 BUDE CELÁ ŠKOLA UZAVŘENA - z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny.

Děkujeme za pochopení .

 

 

Třídní schůzky

13.2.
Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY rodičů HVĚZDIČEK -13.2. 2020 od 15.30 h  
Ve  třídě  Hvězdiček - Téma  Školní zralost (připravenost k  zápisu do ZŠ).

 

Prázdninový provoz 2020

červenec a srpen

9.2.20 12:48 | 59x

Únorové akce

1. - 29.2.

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ÚNOR 2020

----------------------------------------------------------------

6.2. Divadélko KOLOBĚŽKA : „ O porouchaném robotovi „ (obě třídy) - 40 Kč

7.2. „ Malý a Velký kamarád „ - 4. třída s MŠ

13.2  Třídní schůzky rodičů - téma - „ Předškoláci „

13.2, 20.2. a  27.2. - BRUSLENÍ - městský zimní stadion

14.2.  Hudební pohádka „ Princ Bajaja „ - Městské divadlo : Hvězdičky - 20 Kč.

17.2. Karneval v MŠ - v tělocvičně - obě třídy spojené

19.2. DEN TŘENÝCH DVEŘÍ - přijdˇte se k nám podívat

21.2. „ Spojníček „ - smyslové hry : obě třídy spolu ….

 

24.2. -28.2. 2020 - Jarní prázdniny - ZŠ

 

 

 

 

Bruslení MŠ Hvězdičky

17.1.
Bruslení MŠ Hvězdičky

B R U S L E N Í - HVĚZDIČKY - 2020

----------------------------------------------------------

 Č T V R T K Y

-----------------------

 

( 13.2. , 20.2. , 27.2.-JP. , 5.3. , 12.3. , 19.3., 26.3. .)

 

Od 13.2. 2020 - začínáme plánované BRUSLENÍ na Varnsdorfském zimním stadionu. - - končíme koncem března 2020 , kdy končí ledová sezo´na.

 

DĚTI musí mít s sebou : vlastní PŘILBU , BRUSLE , RUKAVICE , TEPLÉ OBLEČENÍ , PITÍ !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VSTUPNÉ ani INSTRUKTORA NEPLATÍME …

 

POUZE přepravu MINIBUSEM ….

 

Proto prosíme rodiče.., v den bruslení ! , aby ráno zaplatili každý 25 ,- Kč .

 

D Ě K U J E M E  ZA  P O C H O P E N Í ...

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ

14.5.

Ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem stanovují termín

ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2020/2021 na

čtvrtek 14. května 2020 od 13 do 16 hodin.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

 

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

 

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,

příspěvková organizace, (proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy),

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,

příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

příspěvková organizace.

 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné vyzvednout před zápisem

 v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.

K zápisu již přinést žádost potvrzenou od lékaře.

 

 Ve stejném termínu proběhne 2. kolo zápisu

 do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700,

okres Děčín, příspěvková organizace

 

 Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

-          rodný list dítěte

-         občanský průkaz

 

Informace

10.12.

Provoz ZŠ a MŠ končí 20.prosince 2019 a těšíme se na vaše děti v pondělí 6.ledna 2020.

123............16

Kalendář
duben 2020
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zvonění
Právě probíhá: hodina
1.08.00 - 08.45
2.08.55 - 09.40
3.10.05 - 10.50
4.11.00 - 11.45
5.11.55 - 12.40
6.12.50 - 13.35

Doporučte nás
Váš email
Adresát
Antispampictopište prosím znaky do pole

Ulice: Bratislavská 994

Město: Varnsdorf

PSČ: 407 47

Telefon: +420 720 936 977

 

E-mail:

reditel@zsms-bratislavska.cz

sekretariat@zsms-bratislavska.cz

pro sportoviště

info@zsms-bratislavska.cz 

 

Web: www.zsms-bratislavska.cz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Loga ESF
Adresář byl zrušen nebo přemístěn.