CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI  B Ř E Z E N  2020

BŘEZEN - měsíc KNIHY

-------------------------

 

Divadelní představení v Městském divadle Varnsdorf - „ Princezna ze mlejna „ 4.3. 2020

(Hvězdičky - předplatné)

 

Bruslení - pokračování nácviku správné techniky 5.3. , 12. 3. , 19. 3. 2020

- Hvězdičky - 25 Kč v den bruslení

 

Ukázka , předvedení , představení  „ SOVY " - informace, zajímavosti  11.3.2020

- Hvězdičky + Sluníčka 60.- Kč.

 

JARNÍ DEN : - Hvězdičky + Sluníčka - barvy JARA - hry 20.3.2020

 

TÝDEN s Andersenem - četba pohádek dětem - rodiče, příbuzní, hosté,. 23. - 27.3. 2020

PŘIJĎTE KDO má dopoledne trochu času - 9.00 - 9. 40 h - Sluíčka - 9. 00 – 9.50 h / 11.10 -11.35 h - Hvězdičky - kromě  26.3.

 

 Kino PANORAMA : pásmo pohádek z Večerníčků - Hvězdičky 26.3. 2020

 

Interaktivní tabule : pásmo pohádek z Večerníčků - Sluníčka

 

 

SPOJNÍČEK - Sluníčka + Hvězdičky u HVĚZDIČEK - Pohádka - „ O ZÁVISTI “

 

- představení s maňásky, po představení – hry s maňásky a knihou.. 30 . 3 . 2020

 

 

 

BESEDA O KNIHÁCH v městské KNIHOVNĚ Varnsdorf - Hvězdičky 31 . 3 . 2020

 

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH ve třídě - hra „ Na knihovnu „ - Sluníčka

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome