náhled
MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF 2020/2021
PŘEDPLATNÉ: 250,- Kč
4.12. 2020: "Pipi dlouhá punčocha"
18.1. 2021: "Alenka"
24. 2. 2021: "Velryba Lízinka"
18. 3. 2021: "Makový mužíček"
14. 4. 2021: "Loupežník Rumcajs"
Účastní se třída HVĚZDIČKY
Předplatné se nevrací .
V případě absence dítěte:
- možná náhrada návštěvy dítěte v divadle dítětem ze třídy Sluníček. (Rodič dítěte v zastoupení uhradí částku za divadlo 50, - Kč rodiči dítěte s absencí.)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome