náhled

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020.
Režim v mateřské škole je ve standardnímu režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlídli k tomu při docházce Vašeho dítěte do školky.

Přílohou zasílám dokument z MŠMT (výtah nejdůležitějšího pro Vás jsem níže shrnula do několika bodů o povinnostech a opatřeních), a především zasílám čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění.

Docházka dítěte s povinnou předškolní docházkou, není do konce školního roku 2019/2020 povinná.
Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem.
V měsíci květen bude vybírána úplata ve výši 20,00 Kč/den a to od 11.5.2020, v měsíci červen bude vybírána úplata v plné výši (tzn. 400,00 Kč/měsíc).

POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:
1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
2. podepsat čestné prohlášení (toto prohlášení je potřeba přinést již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
3. souhlas o tom, že jste byli seznámeni o provozu školy a
hygienických opatřeních (tento souhlas stačí odpovědí na tento mail a tím zároveň potvrdíte, že Vaše dítě nastoupí do školky),
4. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr dětí, - např. měření teploty bezkontaktním teploměrem...).

*DALŠÍ POVINNOSTI A NUTNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA COVID-19*

- doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání, vyzvednutí dítěte). NIKDO SE V PROSTORÁCH ŠKOLKY NEZDRŽUJE ZBYTEČNĚ
DLOUHO, DĚTI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKY V PROSTORÁCH NOSIT NEMUSÍ,
- co nejvíce minimalizovat velké shromažďování osob před školkou - zde prosím o součinnost a nezdržovali se před školkou více, než je potřeba,
- i před školkou je potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti),
- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest odpovídajícím příznakům COVID-19, NESMÍ VSTOUPIT DO ŠKOLKY!!!

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejenom své zdraví, ale též zdraví ostatních.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Bc. Iva Špičková
zástupce statutárního orgánu
ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf
Tel.: 736 447 879
e-mail: reditel@zsms-bratislavska.cz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome