náhled

Maminka paní Štěpánka Dlouhá přinesla do školy 35 vajíček od svých slepiček a umělou líheň do ředitelny. Prvních pět dní se vajíčka nechala odležet a poté se vložila do líhně. Každý den se vajíčkům doplňovala voda. Devátý den byla vajíčka prosvícena, aby se zjistilo, zda je v nich plod. Od tohoto dne probíhalo také každodenní krátké chlazení vajíček. Dvacátý den měla již některá vajíčka vyklovanou dírku pro dýchání. V tento den byla líheň s vajíčky přenesena na chodbu před sborovnu. Od rána jsme s dětmi pozorovali, jak se vajíčka kolébají, překulují a ozývá se z nich pípání. Vyklované dírky se zvětšovaly. Ve stejný den večer se vyklubalo první žluté kuřátko. V úterý ráno na děti čekalo velké překvapení. V líhni jsme mohli pozorovat prvních šest vylíhnutých kuřátek. Od této chvíle kuřátek stále přibývalo. 21.den byla oschlá kuřátka přendána do bedýnky s umělou kvočnou, zrním a vodou. Kuřátka zůstala ve škole do pátku a tak jsme měli dostatek času pozorovat celý zázrak na vlastní oči.Z 35 vajíček se vylíhlo 29 kuřátek.
Ještě jednou děkujeme nejen paní Štěpánce Dlouhé, ale také paní ředitelce a paní hospodářce, které se o kuřátka staraly celých dvacet dní.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome