náhled
Plánované Akce v Prosinci 2020
- 2. 12. - „ Zastavení „ u vánočního stromečku na školní zahradě
- Vítání vánočního času , Brzy přijde Mikuláš - SLUNÍČKA
- 3. 12. - „ Zastavení „ u vánočního stromečku na školní zahradě
- Vítání vánočního času , Brzy přijde Mikuláš - HVĚZDIČKY
- 4. 12. - „ Mikulášská nadílka „ - dopolední MŠ akce ve svých třídách
- 16 . 12. - „VÁNOCE V MŠ - PŘIJDE JEŽÍŠEK „ - dopolední
MŠ akce ve svých třídách
- 16. 12. - + Zimní den v ZŠ i MŠ = Obléci děti do modrého + bílého oblečení
- 21. , 22. 12. 2020 - Jen zapsané děti .!
- 23. 12. 2020 - MŠ HVĚZDIČKA - UZAVŘENA !!!
PLÁNOVANÉ AKCE :
( PLAVECKÝ KURZ , DIVADLA , KINA , VÁNOCE S RODIČI , VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI , VÁNOČNÍ BESÍDKY S RODIČI .. ) SE BOHUŽEL TENTO ROK NEKONAJÍ.
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ , POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A TĚŠÍME SE NA VÁS NA VŠECHNY OPĚT 4. 1. 2021 . HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ..
 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome