Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2019

Mateřské školy ve Varnsdorfu budou plošně uzavřeny v době od 29.7. - 9.8. 2019

Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

  • v kmenové škole nahlásí zájem, nejpozději do 1.6. 2019 s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo přijato dítě z jiné MŠ

  • do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf Odbor vedení úřadu - správa školství (1. patro, dveře č. 12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a ve dnech 3.6. - 5.6. 2019 dle úředních hodin MěÚ

  • žádost o přijetí - dostupné na webových stránkách MŠ či MěÚ Varnsdorf.

 

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ Varnsdorf - správa školství.

Zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.

Prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnost své dítě včas odhlásili (stačí telefonicky).

 

Mateřské školy:

  • zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu

  • předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30.6. 2019

  • rozhodnutí o přijetí veřejní MŠ do 17.6. 2019 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ Varnsdorf).

 

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome