V úterý 11. 9. od 15 hodin proběhnou třídní schůzky. Pro oddělení Sluníček i Hvězdiček, každé ve své třídě.

Důrazně žádáme všechny rodiče, aby se dostavili. Budou informováni o průběhu celého školního roku, veškerých akcích a důležitých událostech. Bude také místo pro dotazy.

Děkujeme!

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome