Po dlouhém neplánovaném "volnu" jsme se opět vrátili do školy. Podmínky dané státem zvládáme dobře. Hodinu prvouky jsme strávily na zahradě a hledali druhy lučních trav. Počasí nám přálo a hledání se dařilo.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome