náhled

Děti si vyzkoušely geometrii v praxi. Měřily stoly, části altánu a počítaly jejich obvody. Další hodinu si zopakovaly pojmy z vlastivědy a připomněly si události z roku 1848.

Fotografie naleznete ve fotogalerii 5. třídy.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome