pouták
jste zde: czeZákladní škola

Základní škola

Něco málo z historie školy....

Školní budova ve Varnsdorfu VIII (tehdejším Neuwarnsdorfu), Bratislavské ulici 994, byla postavena v roce 1839 zednickým mistrem Keglerem. Původní stavba byla jednopatrová. Za řídícího učitele Antona Thoranda se počet dětí rychle zvyšoval, vždyť v roce 1844 se zde učilo 257 dětí a v roce 1896 zde již bylo deset paralelních tříd, a tak bylo nutno budovu rozšířit a zvýšit. Ke zvýšení o jedno poschodí došlo v roce 1876 a rozšíření bylo provedeno v roce 1901. Po odsunu Němců, po konci druhé světové války, byla škola do roku 1946 nevyužita jako školní budova, ale byl zde zřízen internát firmy Elite.
Avšak již v roce 1949 bylo rozhodnuto, že ve městě bude otevřena ještě jedna, čtvrtá, národní škola. Od začátku června do 1. září roku 1949 proběhly úpravy nezbytné k bezproblémovému chodu školy. Byly zřízeny splachovací záchody, vymalováno a upraven byt školníka. Škola však zůstala nedostatečně vybavena pomůckami a vnitřním zařízením. Tento problém byl však během prvního roku pod vedením prvního ředitele školy Františka Pilného i za přispění patronátního podniku TOS Varnsdorf odstraněn. Pomůcky a vybavení školy byly samozřejmě v průběhu následujících let průběžně inovovány a doplňovány. Patronátním podnikem se po TOSu stala a.s. Velveta (od roku 1957).
Z běžného chodu školy v dalších letech je třeba zdůraznit např. rok 1962, kdy bylo vybudováno při naší škole oplocené dětské hřiště s běžeckou drahou, doskočištěm, hřištěm na kopanou a hřištěm na odbíjenou.
Materiál čerpán z kroniky školy a z dostupných materiálů z Městského muzea Varnsdorf.

Současnost ....

Od roku 2012 jsme zároveň školou základní i mateřskou. Postupně došlo k rozšíření MŠ a to znamená, že se vyučuje v pěti třídách ZŠ a počet dětí ve školce je 50.

Zároveň docházelo průběžně k revitalizaci budovy, rekonstrukci elektroinstalace, oživení školní zahrady vybudováním letní třídy, instalaci interaktivních tabulí do každé třídy, počítačová učebna je také uplně nová. Poslední velkou investicí bylo zbudování školního hřiště s umělým povrchem.

Třídy

Seznam našich tříd

16.10.14 16:01 | 12831x
Fotogalerie

Fotografie ze základní školy

16.10.14 16:03 | 31958x

Zápis do 1.třídy

Seznam přijatých žáků.

18.2.15 10:39 | 2576x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Loga ESF