Zápis dětí do MATEŘSKÝCH ŠKOL

čtvrtek 10. května 2018 od 13 do 16 hodin.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu

  • Mateřská škola Varsndorf, Seifertova 2471
  • Mateřská škola Varsndorf, Poštovní 1428
  • Mateřská škola Varsndorf, Národní 1617
  • Mateřská škola Varsndorf, T.G. Masaryka 2180
  • Mateřská škola Varsndorf, Nezvalova 2024
  • Mateřská škola Varsndorf, Křižíkova 2757
  • Mateřská škola Varsndorf, Pražská 2812
  • Základní škola a Mateřská škola Varsndorf, Bratislavská 994

 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělvání se podávají ve všech mateřských školách. o přijetí rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občasnký průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varsndorf.cz.

Ve stejném termínu proběhne zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome