Zápis dětí do mateřských škol

čtvrtek 16. 5. 2019 od 13 do 16 hodin

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu

  • Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
  • Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
  • Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
  • Mateřská škola Varnsdorf, T.G. Masaryka  2180
  • Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 (proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy)
  • Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
  • Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
  • Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994

 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v přísluné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz - formuláře, formuláře OVÚ.

Ve stejném termínu proběhne zápis do přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.

Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome