Ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem stanovují termín

ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2020/2021 na

čtvrtek 14. května 2020 od 13 do 16 hodin.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

 

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

 

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,

příspěvková organizace, (proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy),

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,

příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,

příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

příspěvková organizace.

 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné vyzvednout před zápisem

 v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.

K zápisu již přinést žádost potvrzenou od lékaře.

 

 Ve stejném termínu proběhne 2. kolo zápisu

 do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700,

okres Děčín, příspěvková organizace

 

 Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

-          rodný list dítěte

-         občanský průkaz

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome