ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRATISLAVSKÁ PROBĚHNE ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
VÁŽENÍ RODIČE
ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ do naší MATEŘSKÉ ŠKOLY si můžete stáhnout na našich webových stránkách MŠ nebo si je vyzvednout v MŠ .
Webové stránky školy: zsms-bratislavska-cz
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Přijímaní k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy probíhá dle správního řádu §37 a metodického pokynu č.j.: MSMT-6651/2021-1.
ŽÁDOSTÍ o přijetí do MŠ můžete realizovat touto formou:
- do datové schránky školy: kvimtv3
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na adresu: reditel@zsms-bratislavska.cz
- poštou ( rozhoduje datum podání na poště ), viz. záhlaví
- osobním podáním ve škole.
Poznámka: při podání e-mailem, faxem bez podpisu, musí zákonný zástupce přijít doložit podpis do 5 pracovních dnů do školy.
PODMÍNKY k přijetí do MŠ dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:
1. doklad se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
2. vyplněná ŽÁDOST
3. kopie RODNÉHO LISTU
(Jiný doklad u správního řízení k přijetí do MŠ být nemusí.)
 

Přílohy ke stažení

doc Žádost o přijetí (doc, 58.5kB, 14.3.21 18:59datum nahrání)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome