ZÁPIS do prvních tříd

středa 24. 4. 2019 od 14 do 18 hodin

 • k zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. 8. 2019 šesti let
 • děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz

Zápis bude provádět v těchto školách

 • Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994
 • Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
 • Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821
 • Základní škola Varnsdorf, Východní 1602

 

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T.G. Masaryka 1804, proběhne zápis od 14 do 16 hodin.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída na Interaktvní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700. (Zápis proběhne v termínu zápisu do mateřských škol dne 16. 5. 2019 od 13 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny (možno vyžádat v poradně při vyřizovíní odkladu povinné školní docházky)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome