náhled

ZÁPIS do prvních tříd

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol

středa 22. dubna 2020 od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2019 šesti let.
• Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.

• Zápis bude prováděn v těchto základních školách:

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602,
okres Děčín, příspěvková organizace

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ve stejném termínu proběhne 1. kolo zápisu do přípravné třídy
v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace

Zákonní zástupci předloží tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome