Po delší době, kdy se v celém světě rozšířila nová choroba Covid-19 jsme se shledávali prostřednictvím internetové výuky nebo po telefonu. Koncem května jsme se opět mohli setkávat s některými dětmi i ve škole. Koncem roku uspořádala paní učitelka a  třídní důvěrnice Romanka Dvořáková poděkování rodičům za vytrvalost a snahu při učení se s dětmi doma. Všichni donesli nějaké dobroty a společně jsme si sdělovali kladné i záporné zážitky :)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome