Vážení rodiče, přináším vám informace a úkoly na další týden.

V aplikaci WhatsApp jsem založila skupinu 1.A určenou pro sdílení informací a vzájemnou komunikaci. Zde mi také děti mohou napsat pár řádků, jak se mají. Prosím všechny rodiče o zřízení této aplikace.

V tomto týdnu se děti seznámí s novým písmenkem Š. Trénujte nejprve čtení i psaní slabik s novým písmenkem, vymýšlení slov - kde se písmenko objevuje na začátku, na konci, uprostřed.

Slabikář str. 65 - 67. Pohádku na str. 66,67 nejprve dětem přečtěte a povídejte si o ní. Pak čtou pohádku děti, každý den kousek. Na závěr děti nakreslí obrázek, co by si přály od zlaté rybky.

V písance budeme psát nové písmenko a procvičovat psaní slov a vět s tímto písmenkem. Str. 28 - 31. Na poslední straně jsou číslice 10 - 20, které mohou děti procvičovat, budou je ale psát i v matematice, proto tato strana není povinná.

Matematika začne učivem geometrie - pojem krychle a koule. Děti poznávají tyto útvary v běžném životě, nechte je pojmenovávat, které předměty ve vaší domácnosti mají tvar krychle nebo koule. Dále se budou učit orientovat v číslech do 20, určovat desítky a jednotky. Lze vysvětlit na penězích, př. 12Kč = 1 desetikoruna (desítka), 2 koruny (jednotky).  20 Kč = 2 desetikoruny (desítky) atd. Str. 40 - 43.

Prvouka - téma jaro, projděte s dětmi str. 51 - 53.

Na WhatsApp jsem zadala zatím úkoly na dnešek a zítřek, po vypracování mi je zase vyfoťte a pošlete, abych mohla dětem práci ohodnotit. Pak zašlu úkoly na další dny.

Děkuji za spolupráci a přeji i nadále pevné nervy a zdraví.

Mgr. Macháčková

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome