Můj milý čtvrťáku,

jak už možná víš, ve škole se potkáme nejdříve za 1 měsíc. Tak dlouho trvá přesně polovina letních prázdnin. Pro tebe a pro mne to je velká výzva. Budu ti psát úkoly do týdenního plánu  a ty budeš vypracovávat zadané úkoly. Zjišťuj si od rodičů, co máš vypracovat. Poté úkoly plň pravidelně a svědomitě. Pracuj samostatně a jak nejlépe dokážeš. Prostě tak, jak bys pracoval ve škole. Práci si zkontroluj a poté nech zkontrolovat nějakým dospělým, oprav případné chyby. Některé věci budeš doma malovat nebo vyrábět. Tyto věci si dávej na jedno místo, poté je doneseš do školy a uděláme si z nich velkou galerii. Tyto věci budeš také společně s rodiči fotit a posílat mi je, abych se podívala, jak se ti povedly. Moc se na to těším! Někdy zase budeš pracovat na počítači, když ti ho budou moci rodiče půjčit. A pokud budeš chtít, můžeš mi také napsat nějaký dopis. Třeba o tom, jak se máš, jak se ti doma pracuje, co tě baví a tak.

Přeji nám, tobě i mně, aby se nám dařilo výzvu plnit a ty ses zvládnul všechno naučit tak, jako kdybys chodil do školy.

Moc se těším, až se zase všichni uvidíme ve škole a vše si ukážeme a o všem si popovídáme.

Přeji tobě i všem tvým blízkým hlavně zdraví a domácí pohodu.

Tvoje paní učitelka,

Jana Králová.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, v následující zprávě vám chci předložit několik možností, které lze výborně využít pro domácí vzdělávání a procvičování. Níže uvedené informace a odkazy berte jako doporučení nebo radu, jak dětem výuku ozvláštnit. Věřím, že pro děti bude vzdělávání prostřednictvím televize a internetu velmi zajímavou formou a vám ušetří alespoň nějaký čas. Na současnou situaci velmi pohotově reaguje Česká televize, která bude od pondělí 16.3. spustila projekt UčíTelka. V rámci tohoto projektu bude na ČT2 probíhat vyučování prostřednictvím televizních obrazovek a měl by být spuštěn také edukativní web. Více informací o tomto projektu naleznete zde: https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/?fbclid=IwAR2yitSoQLVvuWlapL0TEnFh8M35k_mH7s5LvwaY4xVzV1zMtdy6dSi9gw. V souvislostí s ČT bych vám také ráda doporučila stránky dětské televize Déčko, které jistě spousta z vás už zná :https://decko.ceskatelevize.cz/ Na stránkách této televize konkrétně doporučuji tyto pořady: Bankovkovi - zábavnou formou se zabývá finanční gramotností, Co se děje kolem nás - seznámení s životem několika živočichů - přírodověda, České pexeso - o jednotlivých krajích ČR - vlastivěda, pokud děti baví zeměpis na stránkách je i Evropské pexeso, Čítanka, Čtení do ouška, Karaoke čtení ... - je zde mnoho pořadů týkajících se čtení, stačí si vybrat, Dějiny udatného českého národa, Když se řekne naše země - krátká ale velmi výstižná videa, která krásně doplňují učivo vlastivědy, DějePIC! - týká se učiva vlastivědy, tento pořad je nutné brát s nadsázkou a humorem, Dobrodružství s orchestrem, Muzicírování - učivo hudební výchovy, Jogínci - tělesná výchova, Slovíčka - rozvoj slovní zásoby, Mistr E a (Vel) Mistr E - slušné chování, chování ve společnosti a etiketa, Wifina - pořad o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii, nových technologiích. Na webu je také možné pustit zdarma pohádky a seriály vhodné k odpočinku a odreagování :) Velmi pěkné gesto také udělala některá nakladatelství. Například nakladatelství Nová škola, zpřístupnila všechny své učebnice online. Stáhnout si je můžete na stránkách: www.ucebnice-online.cz. Lze si zde spustit videa, audio nahrávky, odkazy i cvičení.

Své učebnice zpřístupnilo online také nakladatelství Fraus, tady lze najít zajímavé materiály pro doplnění nebo dovysvětlení učiva. Odkaz zde: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma. Velmi se mi také líbí interaktivníučebnice Hraj si, čti a piš - pomůže ti myš. V této učebnici si děti natrénují čtení, porozumění čtenému textu a jeho zpracování do odpovědí. V učebnici je také téma reklama, které máme i ve slohu. Učebnici si můžete stáhnout zde:http://sotkoviny.cz/hry/hry0/hraj-si-cti-a-pis-pomuze-ti-mys-zabavna-ucebnice-ke-stazeni-zdar. Dále uvádím několik odkazů na online procvičování učiva: na webu www.umimeto.org je mnoho témat k procvičení, nás však bude nejvíc zajímat český a anglický jazyk, procvičovat můžete také na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php- český jazyk a matematiku, https://skolakov.eu/ - matematika, český jazyk a vlastivěda, https://brumlik.estranky.cz/a https://www.skolasnadhledem.cz/ - všechny předměty 1. stupně.

K procvičování diktátů

https://www.primauca.cz/?fbclid=IwAR3ZGctHtOwKOTFOMbZ1gFjVMbFBSB8it-iRQVmobvKEgeY1vXYcgwJnubE

 

 

 

 

Výuka ve dnech 16.3.-20.3.2020

Milí rodiče, zasílám přehled učiva, které byste s dětmi měli zvládnout během tohoto týdne.

Věřím, že úkoly zvládnete, i když to někdy nebude jednoduché. Soustřeďte se prosím na cíl, to vám určitě pomůže. Cvičení  v učebnici a pracovním sešitě slouží k dosažení cíle, důležitější tedy je, aby děti dosáhly cíle, nemusí nutně mít splněna všechna cvičení. Můžete se ke cvičením vracet. Na konci týdne by ale měly být splněny cílev každém předmětu.

Pokud budete mít nějaké připomínky nebo budete potřebovat poradit, obraťte se na mě prosím prostřednictvím emailové adresy- janamanek@seznam.cz  nebo telefonu- 777 561 862.

 

Český jazyk

Opakování Cíl: Žák píše správně koncovky podstatných jmen a zakončení slovesných tvarů přít. času s minimem chyb, získává jistotu také v psaní koncovek slov. tvarů v min. čase

 

 

Čtení- každý den nejméně 10 min. nahlas rodičům - text si vyber libovolný + práce s textem – hlavní a vedlejší postavy, děj, autor, zopakuj si slovní druhy, skloňování, časování a všechny gramatické jevy- i, í, y, ý

(můžeš číst i zprávy o situaci v ČR)

PS- str. 17- 20

učebnice str.108- 111- pracuj ústně s rodiči- úkoly k textu

Pro rychlíky str. 111-cv.14 - napsat na papír nebo na stíratelnou tabulku

Vlastivěda

Přemyslovská knížata

Cíl: Žák zná- první Přemyslovci,Václav, Boleslav, Slavníkovci, Oldřich a Božena

Uč. str. 21- 22

zápis do sešitu+ obrázek

PS-do str. 11

Dějiny udatného českého národa- krátká srozumitelná videa

 

Přírodověda

Jaro Cíl: Žák vysvětlí, co je jaro. Žák vyjmenuje ptáky, kteří se na jaře vrací z teplých krajin. Vyjmenuje rostliny a živočichy v parku

Uč. str.52-55

PS- str. 30-31

Matematika

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Cíl: znalost násobení dvojciferným činitelem

Uč. str.72-74

procvičuj

PS- str. 9, 10, 39, 40

Pro lepší pochopení látky – Matýskova matematika- krátká videa vysvětlující probíranou látku a geometrii

Tělesná výchova

Zdravotní TV

Cíl: Žák posílí svaly chodidla.

Posaď se na židli. Sundej si bačkory. Pokus se sundat si ponožky z nohou a zase si je nandat. Nesmíš používat ruce, můžeš používat pouze nohy.

Výtvarná výchova

Jarní květina

Cíl: Nakreslit nebo namalovat co nejvěrněji všechny části jarní květiny

Najdi jarní květinu a poté ji doma (včetně cibulky) co nejvěrnějí nakresli. Kontury obtáhni tuší nebo černou fixou. Nad květinu napiš celý její název. Popros rodiče, aby obrázek vyfotili a poslali ho paní učitelce.

 

 

 

 

 

 Anglický jazyk    lekce 19, PS str.40, cv.1, 3,

, str.41 cv.4, 6, 7- pracuj s učebnicí

 

, str.41 cv.4, 6, 7- pracuj s učebnicí

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome