jste zde: czeMateřská školaAktuality
Prázdninový provoz

2021

9.5.21 17:39 | 12x

Informace

12.5.
Z důvodu plánované odstávky elektřiny bude dne 12.května 2021 ZŠ a MŠ uzavřena.

Informace

10.5. 2021

INFORMACE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  -  HVĚZDIČKA - Bratislavská  994  ,  Varnsdorf         

Od   10.  5.  2021  mohou  nastoupit   JIŽ  všichni   děti  do  naší  MŠ .

Nástup  bude  možný  bez  roušek ,  bez  testování.

Obědy  budou  mít  všichni  děti  přihlášený.

Pokud  někdo  v  pondělí   nenastoupí,odhlásí  si  již  obědy sám  v  jídelně .

Děkujeme   a  už  se  na  VÁS  moc  těšíme .       

                                                                               Vaše  MŠ

 

 

 

Co nás čeká v květnu

Květen 2021

  CO  NÁS  ČEKÁ  V MĚSÍCI :  KVĚTEN  2021

 - OBDOBÍ JARA - SVÁTEK  PRÁCE , MATEK

 -  LÁSKY -  DOBRA  - POMOCI -         

 -   témata i na doma :

 :  Práce -  důležitá  součást našeho  života                

(informace během dne  - budovat kladný vztah  k  práci)                               

 Námětové  HRY : na různé  profese – př.“ Na lékaře,  zdravotníky , záchranáře obchodníky , učitele , policisty …  )

 : Milé MAMINKY  : - láskyplné propojení mezi nimi

                          - vlídné  vztahy  mezi  rodinou , lidmi

  Důležité je POMÁHAT si : -  zapojení  dětí  do snadných

  denních činností – odnášet  po jídle některé nádobí ,  utřít 

  stoleček  , uklízet  po sobě vždy a všude , třídit  odpad ,.  

- Výroba – SRDÍČKA – pro maminku -

- Kresby , malby -  kytiček pro  maminku -

- Kresby  křídami na  chodník  srdíček  ,  kytiček ..

 : Rodinné  společenské  hry -pexesa, Člověče nezlob se...

- Hádanky ( na roční  období , na  barvy , tvary, na rodinu )

 

-  OSLAVUJEME  MAMINKY   -  ve  svých třídách

 

-  JARNÍ ZPÍVÁNÍ              – na  školní  zahradě

 

- BESEDA  s  NEVIDOMÝM  a  jeho  vodícím  PSEM

 

                             -   na školní  zahradě  -

 

ZÁPIS  dětí  do MATEŘSKÉ  ŠKOLY   2.-16.5.202

Plánované akce - prosinec

30.11.
Plánované akce - prosinec
Plánované Akce v Prosinci 2020
- 2. 12. - „ Zastavení „ u vánočního stromečku na školní zahradě
- Vítání vánočního času , Brzy přijde Mikuláš - SLUNÍČKA
- 3. 12. - „ Zastavení „ u vánočního stromečku na školní zahradě
- Vítání vánočního času , Brzy přijde Mikuláš - HVĚZDIČKY
- 4. 12. - „ Mikulášská nadílka „ - dopolední MŠ akce ve svých třídách
- 16 . 12. - „VÁNOCE V MŠ - PŘIJDE JEŽÍŠEK „ - dopolední
MŠ akce ve svých třídách
- 16. 12. - + Zimní den v ZŠ i MŠ = Obléci děti do modrého + bílého oblečení
- 21. , 22. 12. 2020 - Jen zapsané děti .!
- 23. 12. 2020 - MŠ HVĚZDIČKA - UZAVŘENA !!!
PLÁNOVANÉ AKCE :
( PLAVECKÝ KURZ , DIVADLA , KINA , VÁNOCE S RODIČI , VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI , VÁNOČNÍ BESÍDKY S RODIČI .. ) SE BOHUŽEL TENTO ROK NEKONAJÍ.
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ , POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A TĚŠÍME SE NA VÁS NA VŠECHNY OPĚT 4. 1. 2021 . HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ..
 

Angličtinka

13.11.
Angličtinka

Každý pátek od 8.00 h do 8.35 h. probíhá v naší MŠ výuka anglického jazyka Pod vedením učitelky ZŠ Michaely Ševčíkové se děti zábavnými činnostmi seznamují s prvními základy ANGLIČTINY (bez úplaty).

Zájmová doplňková činnost

13.11.
Zájmová doplňková činnost
Zájmová doplňková činnost v MŠ-Hvězdička v roce : 2020/ 2021
PŘEDŠKOLÁCI :
-----------------
Týdně:
ANGLIČTINKA - Mgr. Michaela Ševčíková - uč. ZŠ
- vždy v pátek : HVĚZDIČKY bez úplaty
PŘEDŠKOLÁCI - uč. MŠ Dana Doležalová , uč. MŠ Irena Šimková
- každou středu - od 13.00 h - 13.35 h všichni Předškoláci
LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Bc. A. Tesařová
Lichý týden :
- Počítačová gramotnost – T A B L E TY - uč. MŠ Irena ŠIMKOVÁ
úterý – od 13.00 h – 13.35 h - Předškoláci
- Hudebně-dramatická činnost – DIVADLO , Flétna - uč. MŠ Erika HOUŽVIČKOVÁ
- čtvrtek – od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
Sudý týden:
- Logopedie - uč. MŠ Dana DOLEŽALOVÁ
- úterý - od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
Sportovní činnost - SPORTOVKY - uč. MŠ Lucie KOMÁRKOVÁ
- čtvrtek - od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
PONDĚLKY , PÁTKY , - 13.00 h - 13.45 h - KLIDOVÉ činnosti - ( stavebnice, kresba, knihy,.... )

Prázdninový provoz

1.11.
Prázdninový provoz
MŠ - Prázdninový provoz 2020/2021
MŠ Seifertova 12. - 23.7. a 23. - 31.8.
(50 míst)
MŠ Poštovní 1. - 9.7. a 23. - 31.8.
(37 míst)
MŠ Národní 9. - 20.8. a 23. - 31.8.
(50 míst)
MŠ T.G.Masaryka 9. - 20.8. a 23. - 31.8.
(50 míst)
MŠ Nezvalova 1. - 9.7. a 23. - 31.8.
(82 míst)
MŠ Křižíkova 9. - 20.8. a 23. - 31.8.
(75 míst)
MŠ Pražská 12. - 23.7. a 23. - 31.8.
(100 míst)
MŠ Bratislavská 1. - 9.7. a 23. - 31.8.
(50 míst)

Provoz MŠ v červenci a srpnu

1.11.
Provoz MŠ v červenci a srpnu
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021
(1. 7. 2021 – 31. 8. 2021)
___________________________________________________________________________
Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem
budou plošně uzavřeny v době od 26. 7. – 6. 8. 2021.
Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.
Zákonní zástupci:
• V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 28. 5. 2021, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
• do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf na Odbor vedení úřadu - správa školství (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech:
31. 5. - 2. 6. 2021
dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf
Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ (naleznete k dispozici v šatnách)
V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.
• zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
• prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).
Mateřské školy:
• zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu
• předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30. 6. 2021
• Rozhodnutí o přijetí zveřejní MŠ do 16. 6. 2021 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ)
Zákonným zástupcům dáno na vědomí neprodleně po schválení Radou města Varnsdorf dne: dd.mm.rrrr
………………………………………….
ředitel(ka) mateřské školy

MŠ - Akce v listopadu

1.11.
MŠ - Akce v listopadu
Plánované Akce v Listopadu 2020 
- 2. 11. - Divadélko Koloběžka - „ MEDVĚDI „ - NEKONÁ SE !
- obě třídy
- 4. 11. - Hallowen ve svých třídách - dopolední akce pro děti
- Přinést masky pro děti : - při příchodu do MŠ děti
prosím převlékněte
- NÁHRADNÍ TERMÍN (za 27.10. - spojené děti: Podzimní prázdniny )
- 17. 11. - STÁTNÍ svátek
- 19. 11. „ SPOJNÍČEK „ - Loučení s Podzimem : na školní zahradě
- Zpěv podzimních písní , tance ,.. : Obě třídy
- 26. 11. - Kino Panorama : pásmo pohádek z Večerníčků - Hvězdičky
- Interaktivní tabule : pásmo pohádek „ Příjde Mikuláš „ -
? - Sluníčka
- 27. 11. - VÍTÁNÍ ADVENTU u městské KNIHOVNY
- Začátek v 10 . 00 hodin - Hvězdičky
+ ZPĚV vánočních koled - E. Farna : „Vánoce na míru „
-
- Zpěv vánočních koled u vánočního stromu na ŠZ - Sluníčka
?
- 30. 11. - Začátek PLAVECKÉHO KURZU - 1. hodina - Předškoláci
( děti nad 5 let - - Prvky plavání , seznámení : - ve třídě - Sluníčka
MOŽNÉ ZMĚNY : PŘEDEM UPŘESNÍME ..

Hvězdičky - narozeniny a svátky v září

23.9.
Hvězdičky - narozeniny a svátky v září

Hvězdičky v září oslavily narozeniny Anetky, Kubíčka a Tomáška. Svátek slavila Adélka, Marianka, Maruška a Kryštůfek. Přejeme všechno nejlepší

Ukázková hodina ze ZUŠ

17.9.
Ukázková hodina ze ZUŠ

V pátek 17.září měli předškoláci návštěvu ze Základní umělecké školy. Paní učitelky si s dětmi zazpívaly a zahrály hudebně pohybové hry.

Hvězdičky - Hry venku

23.9.
Hvězdičky - Hry venku
Hvězdičky si užívají krásného počasí venku.
Fotografie naleznete : https:/mshvezdickavdf.rajce.idnes.cz/Hvezdicky_venku/

MŠ Hvězdička - Den s fotbalem

23.9.
MŠ Hvězdička - Den s fotbalem
Předškoláci se zúčastnili sportovní akce ,,Den s fotbalem". Zahráli si různé hry s míčem a zasoutěžili si. Akce se dětem moc líbila.
Více fotografií na  https://mshvezdickavdf.rajce.idnes.cz/Hvezdicky-_Den_s_fotbalem/?

Divadelní představení

20.9.
Divadelní představení
MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF 2020/2021
PŘEDPLATNÉ: 250,- Kč
4.12. 2020: "Pipi dlouhá punčocha"
18.1. 2021: "Alenka"
24. 2. 2021: "Velryba Lízinka"
18. 3. 2021: "Makový mužíček"
14. 4. 2021: "Loupežník Rumcajs"
Účastní se třída HVĚZDIČKY
Předplatné se nevrací .
V případě absence dítěte:
- možná náhrada návštěvy dítěte v divadle dítětem ze třídy Sluníček. (Rodič dítěte v zastoupení uhradí částku za divadlo 50, - Kč rodiči dítěte s absencí.)

Projekty MŠ

20.9.
Projekty MŠ
ROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY - Hvězdička - „SPOJNÍČEK„
Jednou za měsíc proběhne spojení řízených činností všech dětí z mateřské školy.
- Děti si společně zahrají, zacvičí, zazpívají, zatancují, malují, tvoří a učí se .
Dobrovolná činnost pro děti a rodiče:
1) „BÁSNÍČEK„ - dobrovolné
- Děti spolu s rodiči vymyslí krátké (i delší) rýmující-se různé říkanky .
(příklad: V září půjdu do školky, přinesu si bačkorky. Přijdu si tam hrát a také tancovat. Budem se mít rádi, jsou tam kamarádi.)
- S dětmi se je naučíme a rodičům předneseme
- Tvorba vlastní MŠ říkankové knihy
- Různá témata (děti, roční období , čísla, barvy,... )
2 ) „SCHÁZENÍČEK„ - dobrovolné
- Scházení všech rodičů dětí z MŠ při školkové akci jednou čtvtletně.
„Podzimní Drakiáda„
„Zimní jízdy“
„Jarní oslavy„
„Letní veselí „
- Termín akce bude vždy dopředu nahlášen.

123...............19

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Adresář byl zrušen nebo přemístěn.