náhled

Každé úterý od 8 hodin probíhá ve školce angličtinka s paní učitelkou Martinou Kozákovou. Angličtinka je zdarma a účastní se jí všechny žáci z oddělení Hvězdiček. Děti se učí pomocí jednoduchých her, písniček a říkanek spojených s pohybem. Používají nejen barevné obrázky, ale také hračky a jiné předměty, které jsou všude okolo nich. Oblíbenou částí hodiny je pouštění písniček a videí na interaktivní tabuli. Děti rády chodí za dveře se slovy Bye - bye a čekají na poznání dál (Come in). S úsměvem a pozdravem ,,Hello" se pak vrací zpět do třídy. Další oblíbenou činností jsou krátké rozhovory s dětskými mikrofony. A když se pak potkají s paní učitelkou z angličtiny v jídelně, na chodbě nebo třeba v obchodě, bez rozmyšlení a s úsměvem pozdraví Hello.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome