Vážení rodiče,

po celou dobu katrantény budeme společně v kontaktu prostřednictvím e- mailu či telefonu. Na začátku každého týdne pošlu úkoly a seznam učiva. Toto učivo je práce na týden, pokuste se ho prosím dětem rozdělit na jednotlivé dny v týdnu, zejména proto, aby nebyly přetížené. Doporučuji půlhodinové intervaly, mezi kterými by měly být přestávky. Pro mou kontrolu prosím o zasílání některých úkolů e-mailem. Pro podporu výuky Anglického jazyka se pokusím posílat ještě poslechová cvičení. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat telefonicky či mailem, jsem Vám maximálně k dispozici.

 

Plán vzdělávání týden 16. – 20. 3. 2020

 ČJ – cíl: zopakování slovních druhů, bližší seznámení se se spojkami a příslovci, zopakování pojmu základní skladební dvojice, zopakování předložek s a z, procvičování čtení a následné vlastní reprodukce, slohové cvičení

Uč – 105/23 – toto cvičení splnit ústně po předchozím přečtení poučky o spojkách. (pozn. Opakování určování základních skladebních dvojic. Zopakuj, co je základní skladební dvojice jak jednotlivé členy určujeme. Viz. Uč. 106/24, 25, 26 ústně.

Poučka příslovce – přečíst a zopakovat co jsou příslovce jak se na ně ptáme. + uč. str. 107/28, 29 (nahradit tučné příslovcem které má stejný význam, ptáme se jak, kde, kdy, kam, proč)

Předložky s a z – zopakuj, kdy píšeme předložku s a kdy z, uč. 107/30 – do sešitu DÚ opsat a doplnit (až po slovo „klobouku“)

108/31 – přečíst a zdůvodnit mluvnické jevy, poprosit rodiče, aby vám nadiktovali do DÚ sešitu.

Čítanka – str. 98 přečíst celou stránku + napsat text (alespoň deset vět) 98/ Objevujeme barevnou planetu za 2. mimozemšťané cestují vesmírem …. odeslat na mail Mischa.sev@seznam.cz

Čítanka -str. 99 – 101 přečíst, stručně říci rodičům co jste se v textu dozvěděli o čem příběh byl

 

M– cíl: opakování a upevňování převodů jednotek času a hmotnosti

Uč – 77/9 – samostatně (např. do cvičného sešitu či na papír) splnit min. 2 sloupce (děti gymn. všechny tři)

Uč – 77/11 a 13 splnit a řešení poslat na mail Mischa.sev@seznam.cz

Uč – 77/12 do sešitu DÚ

Uč – 78/16 ústně např. s pomocí rodičů

Uč – 79/poučka jednotky hmotnosti

Uč – 79/3 a) a b) do sešitu DÚ

Uč – 79/6 a 7 splnit a řešení poslat na mail Mischa.sev@seznam.cz

PS – 12/1, 2, 4, 6

 

VL – cíl: Zopakování znalostí o Karlovarském a Ústeckém kraji, seznámení se s krajem Libereckým

-         Liberecky kraj uč – 12 – 13 + cvičení v PS

-        Úkol: na mail Mischa.sev@seznam.cz odpověz na tyto otázky, informace k otázkám vyhledej v učebnici VL

-        1. Co víš o Karlových Varech? (Alespoň 3 informace)

-        2. Jaké řeky se nacházejí v Karlovarském kraji?

-        3. Jaké důležité přírodní zdroje se nachází na území Karlovarského kraje?

-        4. Napiš alespoň tři zajímavá místa, která můžeš navštívit v Karlovarském kraji.

-        5. Co víš o Ústeckém kraji? (Alespoň 3 informace)

-        6. Jaká velká města se nachází v Ústeckém kraji? (Alespoň 3)

-        7. Napiš alespoň tři zajímavá místa, která můžeš navštívit v Ústeckém kraji.

 

AJ – Cíl: Seznámení se se slovní zásobou týkající se povolání a s tvary osobních zájmen (využití google překladač k naposlouchání výslovnosti slovíček)

-         Uč. 38/1 - Poslech textu, žák čte společně s nahrávkou pokusí se o volný překlad textu

-        Uč. 39/4 -  Naučit se tvary osobních zájmen

-        PS 38/2 – Tvorba otázek – Důležité je začít větu slovem „Kde“ – „Where“, dále použijeme slovo „do“ následuje slovo označující profesi, která se vztahuje k odpovědi a věta končí slovem „pracuje“ – „work“. Je nutné pracovat podle první vzorové věty.

-        PS 39/5 – poslech nahrávky a podle nahrávky doplnit věty

 

- cíl: Opakování zatím probraného učiva

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Adresář byl zrušen nebo přemístěn.