Plán vzdělávání týden 23. – 27. 3. 2020

 

ČJ – cíl: Seznámení s pojmem „Reklama“, určování druhů zájmen

Uč – str. 108/1 – Toto cvičení děti provádí pouze ústně s pomocí rodičů. Děti si prohlíží obrázek kola. Pokusí se vyhledat přídavná jména, která se nachází v popiscích kola a vysvětlit co znamenají (př: gelové – vyrobené z gelu…).

Uč – str. 108/3 – Popovídat si s rodiči co vše je nutné o výrobcích vědět, než je koupíme.

PS – 18/1 – Doplňování s a z, Zakroužkování předložek (pozor! Důležité zopakovat rozdíl mezi pojmy předložka a předpona).

Uč – 109/7 – Na mail Mischa.sev@seznam.cz  odeslat vypracované tři libovolné věty ze cvičení, kam je nutné doplnit vhodnou spojku.

Uč – 110/poučka co je reklama

Uč – 110/9 – děti se pokusí identifikovat jaký výrobek by se mohl skrývat za reklamními hesly a pokusí se popsat, jak by mohl vypadat.

Uč – 110/12 – Do sešitu DÚ 3 řádky až ke slovu „materiál“ – Napsat slovní spojení, která děti převedou do 7. pádu např. barevné ponožky = s barevnými ponožkami

Uč – 111/poučka druhy zájmen.

PS – 18/2 – pouze tabulka 19/3 – Namalovat výrobek a několika větami jej popsat, 20/5

Čít. – str. 104 - 107

M– cíl: Opakování převodu jednotek hmotnosti a objemu, opakování počtů, geometrie – osová souměrnost (pozn. Strany se mohou lišit, záleží na vydání učebnice u

Uč – 72/6 Pro děti hlásící se na gymnázium poslat na Mischa.sev@seznam.cz

Uč – 80/9 do sešitu DÚ

Uč – 81/13 do sešitu DÚ

Uč – 82/poučka – zopakovat převody jednotek objemu

Uč – 82/1 Do cvičného sešitu či na papír dva sloupce

Uč – 82/2 vypočítat a poslat na Mischa.sev@seznam.cz

Uč – 123/8 b), c) na nelinkovaný papír výsledek také prosím vyfotit

Uč – 123/9, 10 poslat na Mischa.sev@seznam.cz

PS – 13/7, 8, 10

PS – 14/1, 2, 4, 5, 6,7

PS – 36/5, 6, 7 – zde se mohou stránky lišit o více (jde o kapitolu Obdélník, úhlopříčky v obdélníku)

VL – Cíl: Upevňování získaných zkušeností o Libereckém kraji, seznámení se s krajem Královéhradeckým

-        Pokus se rozluštit přesmyčky a pošli na Mischa.sev@seznam.cz jedná se o místa z Libereckého kraje:

NKŠOKERO

RÝFATLDN

ECBLRIE

DĚŠJET

OOChMÁV ZOJERE

CNINAEZÍŘ DRUHA TYROSK

-        Přečíst uč. 14 – 15 Královéhradecký kraj

-        Pokus se odpovědět na otázky v uč. 14/1, 3, 4 použij internet

-        PS – 13

-        Zápis do PS – Nahoru na řádky

Vypiš důležité informace z rámečku ZAPAMATUJ SI! (stačí v bodech)

Např. - Nachází se na severovýchodě Čech

AJ – Cíl: Opakování slovní zásoby a frází z předchozí lekce, seznámení se se slovní zásobou týkající se domácích zvířat a stupňování přídavných jmen (využití google překladač k naposlouchání výslovnosti slovíček)

-         Opakování – Pošli překlad těchto frází na Mischa.sev@seznam.cz

My mum is a secretary.

I want to be a pilot.

Where do you work?

-        Zařaď slova do správných skupin a dvojic (Napiš a vyfoť)

Jobs (práce)                 Place (místo)

 

Doctor, school, policeman, plane, hospital, teacher, artist, gallery, police station, pilot

 

-        Uč. 40/1 – poslouchat a přečíst text (poslech 52)

-        Uč 40/slovní zásoba nezapomínat dopisovat slovíčka do slovníčku

-        Uč 40/2 – I´m thinking of a farm animal. Which on eis it? Guess.

It is very big and strong.

It can be white, brown or black.

It eats grass.

It gives us milk, meat and leather.

What animal is it? Please send me the answer on Mischa.sev@seznam.cz

41/3 – přečíst poučku

-        41/5 Zazpívej si písničku (poslech 54)

-        PS 40, 41/1, 5 - zvládnete bez pomoci

PS 40/2 - píšeme věty, co jaké zvíře jí.

PS 40/3 – píšeme věty co nám jaké zvíře dává.

-        PS 40/4 – doplň druhý stupeň přídavných jmen (viz. Poučka v učebnici)

-        PS 41/6 – doplň stupně do tabulky pomoz si tabulkou v učebnici

 

-  Opakování zatím probraného učiva

Podrobnější výklad k jednotlivým cvičením jsem odeslala na Váš e-mail. S jakýmikoliv dotazy neváhejte a kontaktujte mě na tel. nebo na e-mailové adrese.

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Adresář byl zrušen nebo přemístěn.