náhled

Ve školním roce 2020/2021 je naše škola opět zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Pokusné ověřování bude organizováno 2x týdně pro skupiny žáků. Aktivity v podobě všestranné pohybové přípravy budou probíhat v tělocvičně školy, popřípadě na venkovních plochách podle druhu sportovních činností. Informace o organizaci a průběhu pokusného ověřování budou průběžně uveřejňovány na nástěnce školní družiny a na webu školy.

Pondělí : 13.30 - 14.30

Středa : 13.30 - 14.30

Florbal Florbal

23.11.

24.11.17 14:20 | 717x
Máme rádi sportMáme rádi sport

15.11.

16.11.17 10:30 | 621x

HázenáHázená

9.11.

9.11.17 14:19 | 614x
ŠplhŠplh

8.11.

8.11.17 12:46 | 673x

BasketbalBasketbal

19.10.

20.10.17 17:20 | 630x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome