náhled

Ve Varnsdorfu dne 16. 3. 2020
VÁŽENÍ RODIČE,
v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci. Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu. Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých. Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.
Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:
Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 477 755 160.
Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra.
Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu 1212.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome