Logopedická prevence

Logopedická péče je jedním z nejdůležitějších poslání naší školy. Cílem je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Oblasti logopedické intervence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují individuální péči a jsou v nich využívány různé metody a formy práce. Škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. V září proběhlo logopedické orientační vyšetření řeči dětí, které zajistila logopedka z SPC Rumburk Mgr. Zdeňka Doležalová a poskytlo nám ukazatele o potřebnosti logopedické intervence u dětí s vadami řeči. Logopedická prevence v naší škole je zdarma a vykonává ji  Bc. Martina Lehrochová. Každému dítěti se věnujeme individuálně.

 

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí:

  1. Sluchové hry.
  2. Dechové cvičení.
  3. Gymnastika mluvidel.
  4. Průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek.
  5. Rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel.
  6. Zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem.
  7. Dramatizace pohádek – hra Na divadlo.
  8. Grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

 

Logopedické vyšetřeníLogopedické vyšetření

30.10.

31.10.17 13:35 | 1072x
Logopedické šetření - březenLogopedické šetření - březen

15.3.

16.3.17 19:38 | 1186x

Logopedická prevence - únorLogopedická prevence - únor

28.2.

10.3.17 22:03 | 1173x
Logopedická prevence - ledenLogopedická prevence - leden

5.1.

5.1.17 18:03 | 1260x

Logopedická prevence - říjen č.2.Logopedická prevence - říjen č.2.

12.10.

12.10.16 16:10 | 1176x
Logopedická prevence - říjen č.1Logopedická prevence - říjen č.1

11.10.

11.10.16 15:08 | 1382x

Logopedické vyšetřeníLogopedické vyšetření

23.9.

24.9.16 22:25 | 1507x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Adresář byl zrušen nebo přemístěn.