jste zde: czeMateřská školaLogopedie

 

Logopedickou prevenci

v mateřské, ale i základní škole zajišťuje Bc. Alena Tesařová. Na průběh logopedické prevence dohlíží logopedka                Mgr. Doležalová z SPC Rumburk.

Hlavními důvody, proč poskytujeme logopedickou prevenci dětem předškolního věku, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené procento odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné řečové úrovně.

Logopedická prevence se v současné době uskutečňuje v MŠ  1x týdně, formou skupinových logopedických hrátek . Je zaměřena především na děti s narušenou komunikační schopností. Při činnostech se s dětmi zaměřujeme na oblasti úzce související s rozvojem řeči - komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Součástí výchovně vzdělávací práce jsou každodenní činnosti, do kterých zapojujeme všechny děti v MŠ .

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome