Výzva k podání nabídek na akci "OBNOVA ŠKOLNÍ ZAHRADY" za finanční podpory investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje pro rok 2019 a investiční dotace města Varnsdorf.

Přílohy ke stažení

doc 2019 - titulní list nabídky (doc, 34.5kB, 2.7.19 11:37datum nahrání)
pdf 2019 - výzva - výběrové řízení (pdf, 1.1MB, 2.7.19 12:06datum nahrání)
doc 2019 - čestné prohlášení - ekonomické způsobilost (doc, 28kB, 2.7.19 11:37datum nahrání)
doc 2019 - četné prohlášení - kvalifikační předpoklady (doc, 37kB, 2.7.19 11:37datum nahrání)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome