náhled
Školní družina pořádá o ředitelském volnu výlet. Jedeme do Šluknova na zámek na výstavu Fenomén Igráček.
Kdy? 16.března 2020
V kolik ? 8.00 na autobusové zastávce Hotel Sport
Návrat ? 11.45 tamtéž
Cena ? 100 Kč

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome