Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Na základě ustanovení článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o oschraně osobních údajů - GDPR) a se souhlasem zřizovatele města Varnsdorf s účinností od 25.5.2018 jmenuji do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pana:

Ing. Janu Kociánovou

telefon: 417 545 104

email: jana.kocianova@varnsdorf.cz 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome