Vážení rodiče, v době karantény budu rozesílat domácí úkoly na vaše telefony, ale také podrobněji zveřejňovat zde.

Prosím, aby děti každý den četly, psaly i počítaly. Nechte děti sledovat vysílání Učí telka na ČT 2 vždy od 9h. Na kanále You tube - Online výuka -  běží každý den od 9h také vysílání pro prvňáčky. Toto vysílání je živé, ale je možno si ho pouštět opakovaně.

Při nácviku čtení postupujte stejně jako doposud, nechte děti tužkou vyznačovat slabiky (obloučky). Ve Slabikáři děti plní úkoly dle zadání, vždy jim ho přečtěte (vybarvování, dopisování , spojování atd).

V písance je nejdůležitější zvládnout tvar písmene, spojování písmen do slabik a slov. Další úkoly jsou doplňkové a děti je ve výuce plní, pokud mají psaní hotové. Není tedy nutné splnit úplně všechno.

V matematice počítáme do 10, děti by měly všechny příklady zvládnout. Prosím, přečtěte dětem vždy zadání a vysvětlete, jak mají postupovat. Při řešení slovních úloh je nutné úlohu přečíst pomalu a srozumitelně a pomocí kontrolních otázek zjistit, zda úloze rozumí.

Angličtinu vyučujeme hrou a zážitkem, proto není třeba vypracovávat úkoly v sešitě. Děti ale mohou sledovat příběhy a písničky na cd do lekce 7.

V prvouce si povídáme, pracujeme s obrázky, kreslíme a chodíme na vycházky. Prosím, abyste si sdětmi povídali o tématech uvedených níže.

Velice děkuji za vaši spolupráci  a věřím, že vše ve zdraví zvládneme.

Týden od 16. - 22.3.

ČJ: Slabikář do str.64

      Písanka str. 22, 23, 24/1,2, dále str. 25, 26, 27

M: str. 33 - 37

PK: Jaro, mláďata

úkoly

30.3. - 3.4.2020

30.3.20 17:15 | 373x
úkoly

23. - 27.3.

23.3.20 11:41 | 604x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome