Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace

 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitelka 1.stupně, na dobu určitou do 31.srpna 2018.

Požadujeme:

  • odbornou kvalifikaci podle zákona č. 379/2015 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění k 12.1. 2016

Žádost má obsahovat:

  • strukturovaný životopis včetně přehledu o průběhu předchozích zaměstnání a motivační dopis;
  • kopii dokladů o dosaženém vzdělání;

 

Předpokládaný nástup ihned.

Žádosti zasílejte od 1.12. 2016 emailem na reditel@zsms-bratislavska.cz nebo poštou na adresu: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf, 407 47. Podrobnější informace na tel.

736 447 879, Mgr. Bc. Iva Špičková.

Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome