Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,
příspěvková organizace, 407 47
IČ: 70698198
Tel.: 720 936 977 www.zsms-bratislavska.cz
e-mail: reditel@zsms-bratislavska.cz sekretariat@zsms-bratislavska.cz

P O T V R Z E N Í
………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení dítěte
…………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte

Tímto potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o provozu a hygienických opatřeních Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.
Ve Varnsdorfu dne: ………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome