náhled
Zájmová doplňková činnost v MŠ-Hvězdička v roce : 2020/ 2021
PŘEDŠKOLÁCI :
-----------------
Týdně:
ANGLIČTINKA - Mgr. Michaela Ševčíková - uč. ZŠ
- vždy v pátek : HVĚZDIČKY bez úplaty
PŘEDŠKOLÁCI - uč. MŠ Dana Doležalová , uč. MŠ Irena Šimková
- každou středu - od 13.00 h - 13.35 h všichni Předškoláci
LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Bc. A. Tesařová
Lichý týden :
- Počítačová gramotnost – T A B L E TY - uč. MŠ Irena ŠIMKOVÁ
úterý – od 13.00 h – 13.35 h - Předškoláci
- Hudebně-dramatická činnost – DIVADLO , Flétna - uč. MŠ Erika HOUŽVIČKOVÁ
- čtvrtek – od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
Sudý týden:
- Logopedie - uč. MŠ Dana DOLEŽALOVÁ
- úterý - od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
Sportovní činnost - SPORTOVKY - uč. MŠ Lucie KOMÁRKOVÁ
- čtvrtek - od 13.00 h – 13.35 h - zapsané děti
PONDĚLKY , PÁTKY , - 13.00 h - 13.45 h - KLIDOVÉ činnosti - ( stavebnice, kresba, knihy,.... )

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome