ZÁPIS DO 1. TŘÍD

proběhne: středa 25. 4. 2018 od 14 do 18 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2018 6 let (děti kteé dosáhnou 6. roku v době od září do konce června příslušného roku mohou být přijati k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona).

Zápis bude provádeň v těchto ZŠ:

základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469

Základní škola Varnsdorf, Východní 1602

Iteraktvní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700

 

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T.G. Masaryka 1804 proběhne zápis do 1. třídy od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome