ZŠ - Zápis do 1.třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků,
blíží se čas, kdy Vaše děti poprvé usednou do školních lavic a začnou poznávat spoustu nových a zajímavých věcí. Dovolte mi tedy, představit Vám naši školu a pozvat Vás k zápisu.
 
V případě zájmu je možné sjednat individuální schůzku se mnou či s vedením školy a seznámit se tak s prostorami školy, tříd a zázemí osobně.
 
Žádost o přijetí naleznete na našich webových stránkách a můžete ji podat těmito způsoby:
a) osobně v budově školy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, každé pondělí a středu od 8.00 – 14.00 hod.
b) odesláním do naší datové schránky (kvimtv3)
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zsms-bratislavska.cz)
Kritéria pro přijímaní žáků naleznete na stránkách školy v sekci "Zápis do 1.třídy".
 
Velice se těším na budoucí spolupráci.
Třídní učitelka Mgr. Michaela Ševčíková
 

Informace o zápisu do 1.třídy naleznete na stránkách města: https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-vedeni-uradu/informace-z-odboru/zapisy-deti-do-materskych-zakladnich-skol-ve-varnsdorfu-2020-2021.html .

 

Seznam přijatých dětí

2021

7.5.21 9:37 | 88x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome