Ekologická beseda

oddělení "Hvězdičky"
Header image

Děti z oddělení Hvězdiček byly společně s první třídou na ekologické besedě, kde se naučily, jak správně třídit odpad, jak probíhá recyklace a proč je důležitá.