Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Bc. Martina Lehrochová

martina.lehrochova@atlas.cz   mob:  +420 773 774 586

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

1. Provoz školní družiny : 5.15 – 16.00.
2. Přihlášku do školní družiny je nutné vyplnit z obou stran a odevzdat vychovatelce.
4. Školné – na pololetí 1000 Kč. Číslo účtu : 245817043/0600 (pro příjemce uvádět
jméno žáka) do 30.9.2023. 
5. Odchody dětí jsou stanoveny individuálně, zákonní zástupci si děti vyzvedávají ve
stanovenou dobu dle zápisního lístku. Nastane-li změna, oznámí ji vychovatelce
písemně do družinového notýsku.
6. Obědy zajišťuje ŠJ Edisonova, obědy si rodiče sami odhlašují den předem na
telefonním čísle – 412 371 742 nebo 774 371 742. Děti potřebují čip.
7. Máme předplatné do Městského divadla na pět představení za rok. Cena činní 300
Kč, vyplněnou přihlášku s penězi odevzdat do 22.9.2023.
8. Do družiny, prosíme, o balení papírových kapesníků a 1 ks šťávy.
9. Ve školním roce chodíme hodně na školní zahradu. Připravte dětem do sáčku
oblečení na ven, které si mohou zašpinit.
10. Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem, roční platba je 200 Kč.
11. Další důležité informace budou dětem průběžně zapisovány do družinových
notýsků, prosíme, o jejich pravidelnou kontrolu.
12. Prosíme, nedávejte dětem do ŠD cenné věci. Mobilní telefony a tablety jsou u nás
zakázány.

Na vaše děti se těšíme a věříme, že společně zažijeme mnoho legrace a zábavy
při hrách a soutěžích, které pro děti pravidelně připravujeme.

 

1.oddělení – Bc. M. Lehrochová a asistentka M. Fidlerová

2.oddělení – M. Beniačová a asistentka J.Lhotáková

3.oddělení – M.Sorádová a asistentka Z. Kubíková

4.oddělení - L- Fibigerová