Zápis do MŠ

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

 

 Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 13:00 do 16:00

 

Žádosti o přijetí dítěte si můžete stáhnout níže, nebo si je vyzvednout v  mateřské škole.

K zápisu dodá rodič žádost již potvrzenou od lékaře!

(potvrzení do lékaře nejlépe potvrzené v měsíci, kdy žádost předáváte v MŠ)

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, který plní povinné předškolní vzdělávání.

 Podrobné  informace  budou  zveřejněny včas dle aktuální situace.

Sledujte tento  web.

 

Ke stažení: