Zápis do 1.třídy

V měsíci dubnu 2022 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023.
K zápisu do naší ZŠ se dostavilo celkem 21 dětí, z toho k povinnému základnímu vzdělávání na naší škole
jsme přijali celkem 20 dětí a celkem 1 žádost o odklad povinné školní docházky.
Na naše nové prvňáčky se těší paní učitelka Mgr. Pavlína Seitlová.
Ve Varnsdorfu dne 25. 4. 2022
Mgr. Petr Šmíd
ředitel školy
PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
reg.č. rozhodnutí
1/2022 přijat/a
2/2022 přijat/a
3/2022 přijat/a
4/2022 přijat/a
5/2022 přijat/a
6/2022 přijat/a
7/2022 přijat/a
8/2022 přijat/a
9/2022 přijat/a
11/2022 přijat/a
12/2022 přijat/a
13/2022 přijat/a
14/2022 přijat/a
15/2022 přijat/a
16/2022 přijat/a
17/2022 přijat/a
18/2022 přijat/a
19/2022 přijat/a
21/2022 přijat/a
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
reg. č. rozhodnutí
10/2022 ano