Zápis do 1.třídy

Dne 18. 4. 2024 proběhl zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.
K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí, z toho k povinnému základnímu vzdělávání na naší škole jsme přijali
16 dětí a přijali jsme 3 žádosti o odklad povinné školní docházky.
Na naše nové prvňáčky se těší paní učitelka Mgr. Barbora Kittlová

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025
reg.č. rozhodnutí
A1 přijat/a
A2 přijat/a
A3 přijat/a
A4 přijat/a
A5 přijat/a
A6 přijat/a
A7 přijat/a
A8 přijat/a
A9 přijat/a
A10 přijat/a
A11 přijat/a
A12 přijat/a
A13 přijat/a
A14 přijat/a
A15 přijat/a
A16 přijat/a

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
reg. č. rozhodnutí
B1 odložen
B2 odložen
B3 v řízení