Výuka angličtiny

A N G L I Č T I N K A  v  MŠ - Hvězdička

Každou středu od 8.00 h do 8.30 h probíhá v naší MŠ výuka anglického jazyka.

Pod vedením učitelky ZŠ Mgr. Barbora Kittlové se děti zábavnými činnostmi seznamují se základy  ANGLIČTINY (bez úplaty).