Něco z historie

Rozhodnutí zbudovat na naší škole třídu mateřské školy padlo na zasedání ZM v průběhu roku 2010. K samotné realizaci stavebních úprav bylo přikročeno v průběhu roku 2011. Celková částka potřebná k realizaci projektu se přiblížila 2 000 000,- Kč. Kolaudace proběhla v prosinci 2011.
Dalším krokem potřebným k dosažení cíle, byl náročný a zdlouhavý legislativní proces, na jehož konci bylo rozhodnutí o zařazení předškolního zařízení do sítě škol. Na základě tohoto dokumentu se naše škola od 1.9.2012 prezentuje pod názvem

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,

okres Děčín, příspěvková organizace.

 

Protože jsme se rozhodli, že chceme, aby naše školka byla co nejkrásnější, vybavili jsme prostory šatny, herny i ložnice krásným, novým, certifikovaným nábytkem. Také hračky a ostatní herní prvky při otevření voněly novotou.

První zápis do naší MŠ proběhl 19.4.2012.

Velkou investicí, která pomůže našim dětem, aby se u nás cítily co nejlépe, bylo vybudování herních prvků na školní zahradě. Jedná se o hrad, klouzačku, prolézačky, a řadu dalších didakticky a pohybově přínosných exteriérových objektů. S realizací této částí projektu naší školce, pomohly finanční prostředky z Fondu Ústeckého kraje, příspěvek od zřizovatele a dary od sponzorů (děkujeme).

Učitelky MŠ používají nejenom standartní prostředky a vybavení, ale při výuce, hře a zábavě mohou využívat všech v současnosti dostupných technologií, například interaktivní tabuli, počítačovou učebnu i internet.

V roce 2014 jsme získali od Nadačního fondu ČEZ příspěvek na výstavbu zahradního altánu ve výši 150.000,- Kč.

Největší radost bychom ovšem měli, pokud by se v roce 2015 podařilo zrealizovat rozšíření stávajících prostor pro druhé oddělení MŠ.