Sponzoři

Děkujeme za finanční příspěvky a sponzorské dary.
 

2018-2019

 • Elnika plus s.r.o.
 • Špička Petr, Špičková Vendulka (rodiče P. Špičky)
 • Lhoták Ladislav, Lhotáková Jitka (rodiče V. Lhotáka a M. Lhotákové)
 • Levinský Václav, Levinská Miluše (rodiče N. Levinské)
 • Kaleja Aleš
 • Bezr Pavel, Bezrová Jaroslava (rodiče J. Bezra)
 • Synková Gabriela (maminka R. Synka)
 • Trebuca Maria (maminka J. Danatsko a V. Danatsko)
 • Sršeň Rostislav, Růžičková Michaela (rodiče P. Juhoše a E. Sršňové)
 • Gavura Martin (tatínek A. Gavurové a A. Gavury)
 • Kesslerová Hromková Žaneta (maminka M. Kesslera a J. Kesslera)
 • Špičková Jiřina (babička J. Šindeláře)
 • Belo Evžen, Belová Kolářová Pavla (rodiče Š. Bela)
 • Ruthová Eva (babička A. Dlouhé a M. Dlouhé)
 • Dvořáková Romana (maminka P. Malíkové)