Malý, velký kamarád

oddělení "Hvězdičky"
Header image

Hvězdičky šly společně s kamarády z druhé třídy na vycházku do okolí školy. Pojmenovávali a počítali jsme dopravní prostředky, popisovali dopravní značky a učili se o jejich významu a také o tom jaké předpisy platí nejen pro řidiče, ale i pro chodce.