Masopustní jarmark

oddělení "Hvězdičky"
Header image

Hvězdičky na školním jarmarku ochutnávaly tradiční masopustní pokrmy.