Ohlédnutí za měsícem duben

Vše, co jsme v dubnu dělali
Header image

Začátkem dubna proběhla poslední hodina plavání pro předškoláky. I v dubnu pokračujeme s projekty „Čteníčko“ a „Zprávičky“. Týden před Velikonocemi jsme se věnovali zdobení tříd a malování vajíček. Velikonoce jsme oslavili odpolední akcí pro rodiče a děti „Velikonoční cesta za pokladem“. Po prodlouženém víkendu jsme navázali na „Eko týden“ v rámci projektu „Hrdá škola“ a uklízeli jsme zahradu. Na školkovou zahradu jsem dostali sponzorským darem od firmy Chaps dřevěnou mašinku. Děti z oddělení Hvězdičky navštívily Městské divadlo a shlédly pohádku „O Velrybě Lízince“. Přijelo k nám do školky Divadélko Koloběžka a pro obě třídy zahrálo Barevnou pohádku. Děti z oddělení Hvězdiček šly společně s druhou třídou v rámci projektu „Malý, velký kamarád“ na procházku hledat dopravní prostředky. Proběhla také akce „Spojíček“ (společná řízená činnost) na téma doprava. Měsíc duben jsme zakončili výrobou a společným pálením čarodějnic na školní zahradě.