Pracujeme v dílně

oddělení "Hvězdičky"
Header image

Hvězdičky se byly podívat v dílně, kde jim pan školník ukázal různé nářadí a vysvětlil co k čemu slouží. Děti si zkoušely vrtat, zatloukat hřebíky a nakonec si vyrobily dřevěnou medaily.