Retro den

oddělení "Hvězdičky"
Header image

Jako každý měsíc jsme se zapojili do výzvy z projektu "Hrdá škola". Výzva pro měsíc březen nesla název "Retro den". Děti přišly v tento den do školky v retro oblečení a dopoledne jsme se s celou školou sešli na školním sportovišti, kde se konala spatrakiáda.