SUIT-UP DEN

celoškolní akce
Header image
Také děti ze školky se zapojily do "SUIT-UP" dne, který probíhal v rámci projektu "Hrdá škola". Děti přišly tento den slavnostně oblečené, celý den jsme se učili galantnímu chování a také jsme se byli podívat na kamarády ze školy a společně s nimi jsme slavnostní oblečení předvedli na módní přehlídce.